Supervision

Jeg tilbyder supervision i grupper til psykoterapeuter. Supervisionen er faglig og personlig, og har et kropsligt element.

Supervisionsgruppen arbejder med supervision på klientrelationer, samarbejdsproblematikker, sagssuperviison samt andre relevante fagpersonlige, arbejdsrelaterede dilemmaer. Der arbejdes med personlige problemstillinger, men ikke med den private historie.

Metoderne er for eksempel reflekterende teams, rollespil, tuning in, dialogbaseret supervision.

Der kan i en vis grad påregnes supervisionsfaglig optræning.

Nye supervisionsgruppe.

Jeg arrangerer nye supervisionsgrupper for fagpersonale og psykoterapeuter.

Supervision på institutionen, af personale.

Kontakt mig for mere info samt opstart i en supervisionsgruppe.