Supervisionsgruppe for psykiatrisk arbejdende fysioterapeuter

 

Siden 2003 har jeg lavet supervision af fysioterapeuter der arbejder i det psykiatriske eller tilgrænsende område. Gruppen mødes 10 gange årligt på tirsdage kl 13.30-16 med ca 4 ugers mellemrum. Supervisionen er kontraktbaseret, og du melder sig til et helt forløb uanset at der skulle være enkelte gange du er forhindret i at deltage.

Gruppen er åben for nye deltagere i september 2013. Kontakt mig for at høre nærmere.

Første mødedato er 3.9.13 kl 1330 på adressen Kroghsgade 1 -3 th, 2100 Kbh Ø.

 

 

DU kan her se:

Supervision appetizer

Supervisionsemner - notat om dehyppigste  tematikker, som har været oppe i mine supervisionsgrupper gennem årene

artikel om supervision - skrevet sammen med kollega Birgitte Rasmussen