Supervision

Supervision er en faglig og personlig udviklingsmetode i spørgsmål der vedrører arbejdslivet, - det være sig faglige spørgsmål, samarbejdstematikker, konflikthåndtering, teambuilding, gruppedynamiske forhold, relation til klienter/patienter, udviklingsspørgsmål for den enkelte og for arbejdspladsen. Jeg laver såvel individuel supervision som gruppesupervision.

Gruppesupervision er den mest udbredte form for supervision i dag. Her benytter vi os af det faktum, at en gruppe med alle dens kompetencer, ressourcer og kreativitet kan komme langt mere inspirerende omkring en problemstilling end en enkelt person kan.

Supervisionen er kontraktbaseret og lever op til de etiske fordringer, som er udstukket af Psykoterapeutforeningen.

Jeg tager rundt på arbejdspladser i sundheds- og socialsektoren og laver supervision for medarbejdergrupper.
Mit speciale er supervision af fysioterapeuter og psykoterapeuter, - og jeg laver for tiden også supervision af pædagoger, sygeplejersker og ergoterapeuter.

Kontakt mig for at høre om muligheder for at komme med i en eksisterende gruppe eller være med fra start.

Gruppe for psykiatrisk arbejdende fysioterapeuter i København