SAMARBEJDSOPTIMERING

TEAMBUILDING

Teambuilding hos mig er bygget på seriøse studiedage, hvor der vhja øvelser i teamet skabes øget kendskab til hinandens styrker og svagheder. Der er ofte tale om hele dage med sociale arrangementer bagefter, eller flere dage med arrangeret overnatning, forskellige lege, sange, ufordringer af motorik, evne til kombination og logisk sans.

Samarbejdsoptimering er kendetegnet ved seriøst arbejde med personlige kompetencer som tydelighed, anerkendende tilgang, selvværd og realisme. Dette er processer, der foregår over tid og som indebærer et personligt investment i arbejdet.

Alle teambuilding- og samarbejdsopgaver løses ud fra opgavestillerens behov. Derfor hærer et grundigt forarbejde med i pakken, hvor behovene bliver klargjort og metoderne udvælges.

Økonomien spiller naturligvis også ind, så det er naturligt for mig at arbejde i en økonomisk ramme.