stress

STRESSHÅNDTERING

Qua min baggrund i såvel fysioterapi som psykosomatik og psykoterapi anser jeg stress for et af mine specialer.

Jeg tager mig af stress på flere planer. Både individuelt og i gruppe eller som et projekt til en hel virksomhed, der føler sig stressramt. Jeg arbejder med undervisning, formidling, procesarbejde. Det er her, som i øvrigt i alle forhold hvor mennesker er presset, meget vigtigt virkelig at høre den enkelte for at kunne forstå og adressere en problematik.

Individuelt: i form af samtaler og kropslige øvelser arbejdes der på at få indsigt, - samt redskaber, som passer til den enkelte.

Gruppe: en gruppeproces handler om at identificere og anerkende problematikken, finde ind til dens væsen og forsøge at finde forskellige måder at nærme sig en håndtering, som udnytter gruppepotentialet og sænker den uhensigtsmæssige stress.

Virksomhed: mindre og større virksomheder kan profitere af, at være sammen om at adressere en udfordirng som generel stress. Jeg benytter mig af undervisning, øvelser, supervision, gruppearbejde og snak i plenum.

Kontakt mig for en individuelt tilpasset stressstrategi for virksomheden!