COACHING

Coaching er en betegnelse hentet fra sportsverdenen. Det betegner oprindeligt en træner, som er uddannet til at bringe det bedste frem i de mennesker, han træner.

Coaching som metode er bygget på en anerkendende dialog og på at være målrettet. 


1. Coaching er alt det en leder/konsulent/coach gør for at frigøre potentialet i andre mennesker.

2. Coaching er en specifik metode/teknik til at frigøre potentialet i andre mennesker.

3. Coaching er en holdning og en række værdier, som ligger bag alt det, en leder gør i lederrollen og det er et generelt værdisæt bag ved god ledelse.