DEFINITIONER OG AFGRÆNSNINGER

Hvad er supervision?

Supervision kan defineres ganske enkelt: At en person (supervisor) hjælper en anden (supervisand) til at kunne løse sine arbejdsopgaver med større tilfredsstillelse.

Supervision er en særlig læreproces, hvor igennem supervisanden øger sine faglige og personlige kvalifikationer - og lærer at udnytte disse bedre.

En mere formel definition: Supervision er en tidsbestemt, kontraktligt baseret, problemafklarende, udforskende og handlingsudviklende læreproces, hvor en faglig kompetent person hjælper en anden med at integrere faglige problemstillinger, kundskaber og holdninger, således at supervisanden bliver bedre i stand til at handle kvalificeret i forhold til patienter/brugere, kolleger og i forhold til fagets teori og metode.

 

Afgrænsninger

til terapi:

Supervision er beslægtet med terapi på den måde at det er personlige problemstillinger der behandles. Men supervision er:

1) begrænset til problemstillinger i forhold til udøvelsen af faget

2) går ikke ind i individualhistoriske forklaringsmodeller.

 til coaching:

Supervision og coaching ligner hinanden ved at de begge er optaget af udvikling af det professionelle aspekt hos klienten. Men coaching er målrettet hvor supervision er procesorienteret.

til konsulentarbejde:

Der kan i supervision forekomme konsulentydelser. Men principielt er supervision en metode, hvor supervisanderne i sidste ende selv finder svarene.