Psykosomatisk fysioterapi

I psykosomatisk fysioterapi arbejder vi med dine fysiske symptomer som indgang til udvikling af din forståelse af dine livstemaer. Symptomerne kan være smerter, bevægehæmning og/eller stresslignende symptomer. Forudsætningen for at gå i psykosomatisk fysioterapi er en indsigt i, at der er sammenhæng mellem dine symptomer og elementer i din psyke eller i dine livsomstændigheder.

Ved at arbejde med bevidsthed om din krop og dens reaktioner opnår du indsigt i og mulighed for at komme ud af selvdestruktive handlemønstre.

Jeg arbejder ud fra de kvalificerede antagelser, at smerter er en måde kroppen kan påkalde sig opmærksomhed på, og at smerte er intimt forbundet med både angst og stress.

Hyppige henvisningsårsager er spændingssyndromer som hovedpine (ofte migrænelignende), langvarige rygsmerter, fibromyalgi, langtidseftervirkninger efter traumer (fx whip-lash) og vejrtrækningsproblemer.

Mine metoder er inspireret af bl.a. den norske fysioterapeut Lillemor Johnsen og Malcolm Brown og omfatter såvel massage, afspænding, bevidsthedsøvelser og energimobiliserende øvelser - og naturligvis samtale.

Det videnskabelige belæg for effekten af denne terapiform er under stærk vækst, bla. pga de nyeste hjernescanningsteknikker, som viser at der sker rigtig meget under terapien. Se gerne min artikel om "optimismens neurobiologi," som du finder her.

Stress i forskellige udgaver er den helt store livsødelægger, uanset at stress i betydningen belastning er en helt naturlig del af det at være menneske. Ofte er det den ligeså naturlige modpol til stress, nemlig hvile, som det kniber med. Stress kan behandles med fysiske og psykoterapeutiske metoder med stor effektivitet. Jeg har skrevet en artikel om stress i bladet krop og fysik, se den her.

Det er med lægehenvisning mulighed for at få tilskud til disse behandlinger fra sygeforsikringen Danmark, - og er du i sygesikringsgruppe 2 kan du også få tilskud fra den offentlige sygesikring.