Individuel terapi

Individuel terapi foregår på tomandshånd og er et fortroligt rum (med tavshedspligt) med plads til samtale, fordybelse, følelser og udtryk. Du har min fulde opmærksomhed - og er i et helende felt.

Jeg benytter mig af såvel samtale som kroparbejde.

Individuel terapi er et godt valg hvis du ikke er terapivant. Her kan alt blive vendt.

Eksempler på temaer, som er relevante:

Finde dine ressourcer, at genfinde glæden i dit liv. At arbejde med dine kontaktevner. At forholde dig til livets store spørgsmål - såsom meningen med livet, livets afslutning, ensomhed, frihed, følelsesmæssig kaos, angst, depression, stress.

Mine specialer er: smertetilstande uden kendt fysisk årsag, angst, stress og depression. Jeg har også i mange år arbejdet en del med mænd, som på forskellig vis er stækket i deres livsudtryk, og det er noget, som jeg fortsat har engagement i.

Også overvægtsprobleamtikker har jeg indgående kendskab til - her især de psykologiske faktorer, som afstedkommer overvægt - og modvirker en ønsket forandring.