MANDEDAGE

KURSUS OM MASKULINE VÆRDIER

Kurset henvender sig til mænd, som har lyst til og mod på at kikke nærmere på deres egen mandlige identitet.

Kurset indkredser de maskuline værdier, der er grundlaget for vores selvforståelse som mænd i et moderne samfund.

Vi vil sætte fokus på hvad mandige egenskaber er. Er handlekraft, aggression, logisk sans, rationalitet og nysgerrighed egenskaber, der bygger på maskuline værdier?

Hvad er naturgivet og eksklusivt maskulint? Hvad er tillærte og situationsbestemte værdier, der kan variere mellem familier, kulturer og variere gennem tiden, - værdier, som bliver tilegnet og må opøves?

Sammen vil vi se på hvordan vi hver for sig er trådt i karakter som de mænd vi er, og ud fra denne variation vil vi undersøge vores muligheder for at udvikle os som mænd.

Vi ser på det historiske perspektiv: Hvad var det for en arena vi trådte ind på som unge mænd, og hvordan finder vi nu vores plads og udvikler os som mere modne mænd i det moderne samfund?

Sammen ser vi på hvilke personlige erfaringer vi hver for sig har gjort som drenge og unge mænd. Uanset de store individuelle forskelle findes givetvis fællestræk på tværs af vores livsløb. Når vi deles om de kollektive erfaringer bliver det nemmere at finde og forstå vores egen identitet mænd, og nemmere at ane vore udviklingsmuligheder.

Hvordan lever du selv op til din egen forestilling om mandighed og hvordan er dine ønsker om at være og blive maskulin?

Hvor kan det måske føles mere vanskeligt for dig at træde fuldt i karakter som mand ?

Vi vil arbejde med en række temaer på kurset og for eksempel se på hvilke forventninger der har været stillet til dig som dreng, og hvilken betydning dette har fået for dine nutidige forventninger både til dig selv og til dine nære relationer.

På kurset vil vi veksle mellem teoretiske oplæg, praktiske øvelser i grupper og plenum – Der vil være individuelle terapeutiske arbejder og  proces i plenum.

Lige nu er der ikke planlagt flere mandekurser. Vi er efter en vellykket proces med foredragsvirksomhed ved at skrive om vort arbejde, og kommer frem med noget nyt inden jul.