Gruppeterapi

Gruppeterapi giver dig mulighed for i trygge rammer at konfrontere dig med sider af dig selv, som du har været afskåret fra. Det er min erfaring at de største udviklingsmæssige spring kan tages i en god og omsorgsfuld terapigruppe under kyndig ledelse, hvor der bliver taget hånd om gruppens proces og evt. konflikter. Gruppen giver mulighed for på tryggeste vis at arbejde med dig selv i et socialt felt og er udviklende for både din selvopfattelse, selvværd og for din evne til at være i kontakt og kommunikere.

Jeg er medindehaver af Dansk Institut for Psykoterapi og Uddannelse (se www.dipu.dk), hvor vi laver både træningsgrupper og uddannelsesgrupper. Er du uddannet psykoterapeut, psykolog eller har anden relevant baggrund kan vi tilbyde dig et videreuddannelsesforløb i organisk kroppsykoterapi med fokus på tilknytning, chok/traume og skamreaktioner. Videreuddannelsen har internatform og består af 3 kurser a 2½ dages varighed (torsdag eftermiddag til lørdag eftermiddag), - du kan se mere her.

Sammen med Ole Christensen laver jeg MANDEGRUPPER. Den næste mandegruppe afholdes 2-3 april 2016. Se mere her.